ترجمه Luteal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (muetul suproc). می باشد

Luteal به چه معناست و Luteal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Luteal

(muetul suproc). به خارجی , ریشه انگلیسی (muetul suproc)., ترجمه (muetul suproc)., کلمات شبیه (muetul suproc).
دانلود فایل ها