ترجمه Luxate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جابجاكردن‌ (در مورد استخوان‌ ها) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در رفتن‌ مفاصل‌ يا

Luxate به چه معناست و Luxate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Luxate

جابجاكردن‌ (در مورد استخوان‌ ها) به خارجی , ریشه انگلیسی جابجاكردن‌ (در مورد استخوان‌ ها), ترجمه جابجاكردن‌ (در مورد استخوان‌ ها), کلمات شبیه جابجاكردن‌ (در مورد استخوان‌ ها) , در رفتن‌ مفاصل‌ يا به لاتین
دانلود فایل ها