ترجمه Luxuriate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پربركت‌ شدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حاصلخيز شدن‌ , در فارسی : پرپشت‌ شدن‌ , به فارسی : فراوان‌ شدن‌

Luxuriate به چه معناست و Luxuriate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Luxuriate

پربركت‌ شدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پربركت‌ شدن‌, ترجمه پربركت‌ شدن‌, کلمات شبیه پربركت‌ شدن‌ , حاصلخيز شدن‌ به لاتین , پرپشت‌ شدن‌ به لاتین , فراوان‌ شدن‌ خارجی
دانلود فایل ها