ترجمه Luxury در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوش‌ گذراني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجمل‌ عياشي‌ , در فارسی : عيش‌ , به فارسی : نعمت‌.

Luxury به چه معناست و Luxury یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Luxury

خوش‌ گذراني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوش‌ گذراني‌, ترجمه خوش‌ گذراني‌, کلمات شبیه خوش‌ گذراني‌ , تجمل‌ عياشي‌ به لاتین , عيش‌ به لاتین , نعمت‌. خارجی
دانلود فایل ها