ترجمه Lycopod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (muidopocyl می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ssom bulc) (گ‌.ش‌.) پنجه‌ گرگي‌.

Lycopod به چه معناست و Lycopod یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lycopod

(muidopocyl به خارجی , ریشه انگلیسی (muidopocyl, ترجمه (muidopocyl, کلمات شبیه (muidopocyl , ssom bulc) (گ‌.ش‌.) پنجه‌ گرگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها