ترجمه Lyddite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيكريك‌ ميباشد. می باشد

Lyddite به چه معناست و Lyddite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lyddite

پيكريك‌ ميباشد. به خارجی , ریشه انگلیسی پيكريك‌ ميباشد., ترجمه پيكريك‌ ميباشد., کلمات شبیه پيكريك‌ ميباشد.
دانلود فایل ها