ترجمه Lymph Gland در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غده‌ لنفاوي‌. می باشد

Lymph Gland به چه معناست و Lymph Gland یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lymph Gland

غده‌ لنفاوي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غده‌ لنفاوي‌., ترجمه غده‌ لنفاوي‌., کلمات شبیه غده‌ لنفاوي‌.
دانلود فایل ها