ترجمه Lyra در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ‘ بربط‌ ‘. می باشد

Lyra به چه معناست و Lyra یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lyra

‘ بربط‌ ‘. به خارجی , ریشه انگلیسی ‘ بربط‌ ‘., ترجمه ‘ بربط‌ ‘., کلمات شبیه ‘ بربط‌ ‘.
دانلود فایل ها