ترجمه Lyricism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غزل‌ سرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيروي‌ از سبك‌ اشعاربزمي‌.

Lyricism به چه معناست و Lyricism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lyricism

غزل‌ سرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی غزل‌ سرايي‌, ترجمه غزل‌ سرايي‌, کلمات شبیه غزل‌ سرايي‌ , پيروي‌ از سبك‌ اشعاربزمي‌. به لاتین
دانلود فایل ها