ترجمه Lyrist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سراينده‌ اشعاربزمي‌. می باشد

Lyrist به چه معناست و Lyrist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lyrist

سراينده‌ اشعاربزمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سراينده‌ اشعاربزمي‌., ترجمه سراينده‌ اشعاربزمي‌., کلمات شبیه سراينده‌ اشعاربزمي‌.
دانلود فایل ها