ترجمه Lysate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حاصل‌ تجزيه‌ سلولي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محصول‌ زوال‌ وفساد تدريجي‌ سلول‌.

Lysate به چه معناست و Lysate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lysate

حاصل‌ تجزيه‌ سلولي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حاصل‌ تجزيه‌ سلولي‌, ترجمه حاصل‌ تجزيه‌ سلولي‌, کلمات شبیه حاصل‌ تجزيه‌ سلولي‌ , محصول‌ زوال‌ وفساد تدريجي‌ سلول‌. به لاتین
دانلود فایل ها