ترجمه Mab در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نامرتب‌ لباس‌ پوشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لباس‌ ژوليده‌.

Mab به چه معناست و Mab یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mab

نامرتب‌ لباس‌ پوشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نامرتب‌ لباس‌ پوشيدن‌, ترجمه نامرتب‌ لباس‌ پوشيدن‌, کلمات شبیه نامرتب‌ لباس‌ پوشيدن‌ , لباس‌ ژوليده‌. به لاتین
دانلود فایل ها