ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mab به فارسی

ترجمه Mab در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نامرتب‌ لباس‌ پوشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لباس‌ ژوليده‌.

Mab به چه معناست و Mab یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mab

نامرتب‌ لباس‌ پوشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نامرتب‌ لباس‌ پوشيدن‌, ترجمه نامرتب‌ لباس‌ پوشيدن‌, کلمات شبیه نامرتب‌ لباس‌ پوشيدن‌ , لباس‌ ژوليده‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: