ترجمه Macaca در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دم‌كوتاه‌ شبيه‌ انسان‌. می باشد

Macaca به چه معناست و Macaca یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Macaca

دم‌كوتاه‌ شبيه‌ انسان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دم‌كوتاه‌ شبيه‌ انسان‌., ترجمه دم‌كوتاه‌ شبيه‌ انسان‌., کلمات شبیه دم‌كوتاه‌ شبيه‌ انسان‌.
دانلود فایل ها