ترجمه Macarize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوشابحال‌ گفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اقوال‌ عيسي‌ كه‌ در ط‌ي‌ ان‌ ‘ خوشابحال‌’

Macarize به چه معناست و Macarize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Macarize

خوشابحال‌ گفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوشابحال‌ گفتن‌, ترجمه خوشابحال‌ گفتن‌, کلمات شبیه خوشابحال‌ گفتن‌ , اقوال‌ عيسي‌ كه‌ در ط‌ي‌ ان‌ ‘ خوشابحال‌’ به لاتین
دانلود فایل ها