ترجمه Machiavellian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ عقايد سياسي‌ ‘ ماكياولي‌’. می باشد

Machiavellian به چه معناست و Machiavellian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Machiavellian

وابسته‌ به‌ عقايد سياسي‌ ‘ ماكياولي‌’. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ عقايد سياسي‌ ‘ ماكياولي‌’., ترجمه وابسته‌ به‌ عقايد سياسي‌ ‘ ماكياولي‌’., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ عقايد سياسي‌ ‘ ماكياولي‌’.
دانلود فایل ها