ترجمه Machinate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دسيسه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقشه‌ كشيدن‌ , در فارسی : تدبير كردن‌.

Machinate به چه معناست و Machinate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Machinate

دسيسه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دسيسه‌ كردن‌, ترجمه دسيسه‌ كردن‌, کلمات شبیه دسيسه‌ كردن‌ , نقشه‌ كشيدن‌ به لاتین , تدبير كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها