ترجمه Machine Code در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رمز ماشين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دستورالعمل‌ هاي‌ ماشين‌.

Machine Code به چه معناست و Machine Code یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Machine Code

رمز ماشين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رمز ماشين‌, ترجمه رمز ماشين‌, کلمات شبیه رمز ماشين‌ , دستورالعمل‌ هاي‌ ماشين‌. به لاتین
دانلود فایل ها