ترجمه Machine Time در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وقت‌ ماشين‌. می باشد

Machine Time به چه معناست و Machine Time یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Machine Time

وقت‌ ماشين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وقت‌ ماشين‌., ترجمه وقت‌ ماشين‌., کلمات شبیه وقت‌ ماشين‌.
دانلود فایل ها