ترجمه Machine Word در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلمه‌ ماشين‌. می باشد

Machine Word به چه معناست و Machine Word یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Machine Word

كلمه‌ ماشين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كلمه‌ ماشين‌., ترجمه كلمه‌ ماشين‌., کلمات شبیه كلمه‌ ماشين‌.
دانلود فایل ها