ترجمه Machinelike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ وار. می باشد

Machinelike به چه معناست و Machinelike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Machinelike

ماشين‌ وار. به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ وار., ترجمه ماشين‌ وار., کلمات شبیه ماشين‌ وار.
دانلود فایل ها