ترجمه Machinery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ الات‌. می باشد

Machinery به چه معناست و Machinery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Machinery

ماشين‌ الات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ الات‌., ترجمه ماشين‌ الات‌., کلمات شبیه ماشين‌ الات‌.
دانلود فایل ها