ترجمه Mackintosh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پالتوي‌ باراني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پارچه‌ باراني‌.

Mackintosh به چه معناست و Mackintosh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mackintosh

پالتوي‌ باراني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پالتوي‌ باراني‌, ترجمه پالتوي‌ باراني‌, کلمات شبیه پالتوي‌ باراني‌ , پارچه‌ باراني‌. به لاتین
دانلود فایل ها