ترجمه Macle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوتايي‌. می باشد

Macle به چه معناست و Macle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Macle

دوتايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دوتايي‌., ترجمه دوتايي‌., کلمات شبیه دوتايي‌.
دانلود فایل ها