ترجمه Macronucleus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هسته‌ بزرگتر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هسته‌ سلولي‌ بزرگتر.

Macronucleus به چه معناست و Macronucleus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Macronucleus

هسته‌ بزرگتر به خارجی , ریشه انگلیسی هسته‌ بزرگتر, ترجمه هسته‌ بزرگتر, کلمات شبیه هسته‌ بزرگتر , هسته‌ سلولي‌ بزرگتر. به لاتین
دانلود فایل ها