ترجمه Macrurous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ خرچنگ‌ هاي‌ دريايي‌. می باشد

Macrurous به چه معناست و Macrurous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Macrurous

وابسته‌ به‌ خرچنگ‌ هاي‌ دريايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ خرچنگ‌ هاي‌ دريايي‌., ترجمه وابسته‌ به‌ خرچنگ‌ هاي‌ دريايي‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ خرچنگ‌ هاي‌ دريايي‌.
دانلود فایل ها