ترجمه Made Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساختگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقلبي‌ , در فارسی : مصنوعي‌ , به فارسی : بزك‌ كرده‌.

Made Up به چه معناست و Made Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Made Up

ساختگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساختگي‌, ترجمه ساختگي‌, کلمات شبیه ساختگي‌ , تقلبي‌ به لاتین , مصنوعي‌ به لاتین , بزك‌ كرده‌. خارجی
دانلود فایل ها