ترجمه Maeander در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسير پيچيده‌اي‌ را ط‌ي‌كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چماب‌.

Maeander به چه معناست و Maeander یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maeander

مسير پيچيده‌اي‌ را ط‌ي‌كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسير پيچيده‌اي‌ را ط‌ي‌كردن‌, ترجمه مسير پيچيده‌اي‌ را ط‌ي‌كردن‌, کلمات شبیه مسير پيچيده‌اي‌ را ط‌ي‌كردن‌ , چماب‌. به لاتین
دانلود فایل ها