ترجمه Maecenas در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حامي‌ و حافظ‌ علم‌ وادب‌. می باشد

Maecenas به چه معناست و Maecenas یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maecenas

حامي‌ و حافظ‌ علم‌ وادب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حامي‌ و حافظ‌ علم‌ وادب‌., ترجمه حامي‌ و حافظ‌ علم‌ وادب‌., کلمات شبیه حامي‌ و حافظ‌ علم‌ وادب‌.
دانلود فایل ها