ترجمه Maenad در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حوريان‌ زيباي‌ ملازم‌ ديونيسوس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زنان‌ باده‌ گسار.

Maenad به چه معناست و Maenad یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maenad

حوريان‌ زيباي‌ ملازم‌ ديونيسوس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حوريان‌ زيباي‌ ملازم‌ ديونيسوس‌, ترجمه حوريان‌ زيباي‌ ملازم‌ ديونيسوس‌, کلمات شبیه حوريان‌ زيباي‌ ملازم‌ ديونيسوس‌ , زنان‌ باده‌ گسار. به لاتین
دانلود فایل ها