ترجمه Maffick در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هلهله‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شادماني‌ كردن‌.

Maffick به چه معناست و Maffick یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maffick

هلهله‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هلهله‌ كردن‌, ترجمه هلهله‌ كردن‌, کلمات شبیه هلهله‌ كردن‌ , شادماني‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها