ترجمه Mag در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌) كلاغ‌ جاره‌ اروپايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كلاغ‌ زنگي‌.

Mag به چه معناست و Mag یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mag

(ج‌.ش‌) كلاغ‌ جاره‌ اروپايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌) كلاغ‌ جاره‌ اروپايي‌, ترجمه (ج‌.ش‌) كلاغ‌ جاره‌ اروپايي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌) كلاغ‌ جاره‌ اروپايي‌ , كلاغ‌ زنگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها