خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33015 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('33015','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33015 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Magical به فارسی

ترجمه Magical در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جادويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ سحر و جادو , در فارسی : سحر اميز.

Magical به چه معناست و Magical یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magical

جادويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جادويي‌, ترجمه جادويي‌, کلمات شبیه جادويي‌ , وابسته‌ به‌ سحر و جادو به لاتین , سحر اميز. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: