ترجمه Magnet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مغناط‌يس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهن‌ ربا.

Magnet به چه معناست و Magnet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnet

مغناط‌يس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مغناط‌يس‌, ترجمه مغناط‌يس‌, کلمات شبیه مغناط‌يس‌ , اهن‌ ربا. به لاتین
دانلود فایل ها