ترجمه Magnetic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اهن‌ ربايي‌. می باشد

Magnetic به چه معناست و Magnetic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnetic

اهن‌ ربايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اهن‌ ربايي‌., ترجمه اهن‌ ربايي‌., کلمات شبیه اهن‌ ربايي‌.
دانلود فایل ها