ترجمه Magnetic Ledger Card در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارت‌ معين‌ مغناط‌يسي‌. می باشد

Magnetic Ledger Card به چه معناست و Magnetic Ledger Card یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnetic Ledger Card

كارت‌ معين‌ مغناط‌يسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كارت‌ معين‌ مغناط‌يسي‌., ترجمه كارت‌ معين‌ مغناط‌يسي‌., کلمات شبیه كارت‌ معين‌ مغناط‌يسي‌.
دانلود فایل ها