خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33062 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('33062','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33062 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Magnetism به فارسی

ترجمه Magnetism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاصيت‌ مغناط‌يسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهن‌ ربايي‌.

Magnetism به چه معناست و Magnetism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnetism

خاصيت‌ مغناط‌يسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خاصيت‌ مغناط‌يسي‌, ترجمه خاصيت‌ مغناط‌يسي‌, کلمات شبیه خاصيت‌ مغناط‌يسي‌ , اهن‌ ربايي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: