ترجمه Magnetism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خاصيت‌ مغناط‌يسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اهن‌ ربايي‌.

Magnetism به چه معناست و Magnetism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnetism

خاصيت‌ مغناط‌يسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خاصيت‌ مغناط‌يسي‌, ترجمه خاصيت‌ مغناط‌يسي‌, کلمات شبیه خاصيت‌ مغناط‌يسي‌ , اهن‌ ربايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها