ترجمه Magnific در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نامور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشهور , در فارسی : معروف‌ , به فارسی : برجسته‌ , سایر ترجمه ها : غرا باشكوه‌.

Magnific به چه معناست و Magnific یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magnific

نامور به خارجی , ریشه انگلیسی نامور, ترجمه نامور, کلمات شبیه نامور , مشهور به لاتین , معروف‌ به لاتین , برجسته‌ خارجی , غرا در زبان , باشكوه‌.انگلیسی
دانلود فایل ها