ترجمه Magniloquent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر اب‌ و تاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قلنبه‌ نويس‌ , در فارسی : غرا.

Magniloquent به چه معناست و Magniloquent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Magniloquent

پر اب‌ و تاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پر اب‌ و تاب‌, ترجمه پر اب‌ و تاب‌, کلمات شبیه پر اب‌ و تاب‌ , قلنبه‌ نويس‌ به لاتین , غرا. به لاتین
دانلود فایل ها