ترجمه Maid Of Honor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نديمه‌ در باري‌. می باشد

Maid Of Honor به چه معناست و Maid Of Honor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maid Of Honor

نديمه‌ در باري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نديمه‌ در باري‌., ترجمه نديمه‌ در باري‌., کلمات شبیه نديمه‌ در باري‌.
دانلود فایل ها