ترجمه Mailbox در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صندوق‌ پست‌. می باشد

Mailbox به چه معناست و Mailbox یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mailbox

صندوق‌ پست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صندوق‌ پست‌., ترجمه صندوق‌ پست‌., کلمات شبیه صندوق‌ پست‌.
دانلود فایل ها