ترجمه Main در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اصلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عمده‌.

Main به چه معناست و Main یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Main

اصلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اصلي‌, ترجمه اصلي‌, کلمات شبیه اصلي‌ , عمده‌. به لاتین
دانلود فایل ها