ترجمه Mainland در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قاره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خشكي‌ , در فارسی : بر , به فارسی : قط‌عه‌ اصلي‌ , سایر ترجمه ها : قط‌عه‌.

Mainland به چه معناست و Mainland یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mainland

قاره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قاره‌, ترجمه قاره‌, کلمات شبیه قاره‌ , خشكي‌ به لاتین , بر به لاتین , قط‌عه‌ اصلي‌ خارجی , قط‌عه‌. در زبان
دانلود فایل ها