ترجمه Mainsail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بادبان‌ اصلي‌ كشتي‌. می باشد

Mainsail به چه معناست و Mainsail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mainsail

بادبان‌ اصلي‌ كشتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بادبان‌ اصلي‌ كشتي‌., ترجمه بادبان‌ اصلي‌ كشتي‌., کلمات شبیه بادبان‌ اصلي‌ كشتي‌.
دانلود فایل ها