خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33150 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('33150','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =33150 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Mainstream به فارسی

ترجمه Mainstream در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسير اصلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسير جويباري‌ كه‌ دران‌ اب‌ جريان‌ دارد.

Mainstream به چه معناست و Mainstream یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mainstream

مسير اصلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسير اصلي‌, ترجمه مسير اصلي‌, کلمات شبیه مسير اصلي‌ , مسير جويباري‌ كه‌ دران‌ اب‌ جريان‌ دارد. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: