ترجمه Mainstream در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسير اصلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسير جويباري‌ كه‌ دران‌ اب‌ جريان‌ دارد.

Mainstream به چه معناست و Mainstream یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mainstream

مسير اصلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسير اصلي‌, ترجمه مسير اصلي‌, کلمات شبیه مسير اصلي‌ , مسير جويباري‌ كه‌ دران‌ اب‌ جريان‌ دارد. به لاتین
دانلود فایل ها