ترجمه Maintain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مدعي‌ بودن‌.

Maintain به چه معناست و Maintain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maintain

از به خارجی , ریشه انگلیسی از, ترجمه از, کلمات شبیه از , مدعي‌ بودن‌. به لاتین
دانلود فایل ها