ترجمه Maintain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگهداشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برقرار داشتن‌.

Maintain به چه معناست و Maintain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maintain

نگهداشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نگهداشتن‌, ترجمه نگهداشتن‌, کلمات شبیه نگهداشتن‌ , برقرار داشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها