ترجمه Maintainability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگهداشت‌ پذيري‌. می باشد

Maintainability به چه معناست و Maintainability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maintainability

نگهداشت‌ پذيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نگهداشت‌ پذيري‌., ترجمه نگهداشت‌ پذيري‌., کلمات شبیه نگهداشت‌ پذيري‌.
دانلود فایل ها