ترجمه Mair در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) درخت‌ زيتون‌ زلاند جديد. می باشد

Mair به چه معناست و Mair یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mair

(گ‌.ش‌.) درخت‌ زيتون‌ زلاند جديد. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) درخت‌ زيتون‌ زلاند جديد., ترجمه (گ‌.ش‌.) درخت‌ زيتون‌ زلاند جديد., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) درخت‌ زيتون‌ زلاند جديد.
دانلود فایل ها