ترجمه Majestic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بزرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باعظ‌مت‌ , در فارسی : باشكوه‌ , به فارسی : شاهانه‌ , سایر ترجمه ها : خسرواني‌.

Majestic به چه معناست و Majestic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Majestic

بزرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بزرگ‌, ترجمه بزرگ‌, کلمات شبیه بزرگ‌ , باعظ‌مت‌ به لاتین , باشكوه‌ به لاتین , شاهانه‌ خارجی , خسرواني‌. در زبان
دانلود فایل ها