ترجمه Majorpremise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (من.) كبراي‌ قياس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كبراي‌ قضيه‌ منط‌قي‌.

Majorpremise به چه معناست و Majorpremise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Majorpremise

(من.) كبراي‌ قياس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (من.) كبراي‌ قياس‌, ترجمه (من.) كبراي‌ قياس‌, کلمات شبیه (من.) كبراي‌ قياس‌ , كبراي‌ قضيه‌ منط‌قي‌. به لاتین
دانلود فایل ها